Obchodné podmienky Sneaker Barber
Nie je natavený žiaden obrázok

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú ku kadždému nákupu vykonanému na sneakerbarber.com. Pred uskutočnením prvého nákupu si ich prosím pozorne prečítajte nakoľko obsahujú dôležité informácie a pravidlá podľa ktorých tovar predávame.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Českej republiky:

TERMINOLÓGIA
"zákazník" je fyzická osoba zaregistrovaná na e-shope a/alebo má záujem o kúpu tovaru z e-shopu
"tovar" sú všetky produkty uverejnené na e-shope okrem tenisiek v kategórii Deadstock
"cena" je jednotková predajná cena tovaru uverejnená na e-shope pri príslušnom tovare
"objednávka" je podnet na uzavretie kúpnej zmluvy medzi SNEAKER BARBER a zákazníkom
"e-shop" je webová stránka www.sneakerbarber.com

 

REGISTRÁCIA
Nakupovať na e-shope môžete iba po zaregistovaní sa.
Výhody registrácie
 prehľad všetkých realizovaných objednávok
možnosť zúčastniť sa súťaží  pravidlené informácie o novinkách a akciách (je nutné povolenie pre zasielanie Newsletter)

Postup pri registrácii:
1. Kliknite na "Prihlásiť", vyplňte všetky požadované údaje označené * a registráciu potvrďte klikom na "Registrácia"
2. Obdržíte aktivačný email s odkazom na aktiváciu účtu na ktorý je potrebné kliknúť. Ak email neprichádza skontrolujte si svoju schránku SPAM.
3. Váš účet bol úspešne aktivovaný a môžete sa prihlásiť.

Registrovaný užívateľ prehlasuje, že:
osobné údaje, ktoré uviedol sú pravdivé, aktuálne a úplné
nebude sa vydávať za inú osobu, alebo používať falošné meno a priezvisko alebo iný názov, ktorý nie je oprávnený používa

Ak budete chciet registráciu na našom e-shope zrušiť, požiadajte nás o tom e-mailom na info@sneakerbarber.com.

 

INFORMÁCIE O TOVARE A CENE
Informácie v popise tovaru sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych podkladov výrobcu.
Tovar, ktorý na e-shope ponúkame je určený na voľný čas, do priaznivého počasia (pokial nie je v popise a záručnom liste uvedené inak).

Označenie dostupnosti tovaru:
Tovar zobrazujúci sa v sýtych farbách s označením "Skladom" je k dispozícii a je možné ho objednať.
Tobar zobarzujúci sa v bledých farbách s označením "Vypredané" nie je k dispozícii, ale je možné ho po dohode doobjednať z centrálneho skladu dodávateľa pokiaľ bude k dispozícii.

"Predajné ceny" na e-shope (okrem kategórie Deadstock) sú vo všeobecnosti uvádzané v doporučených maloobchodných cenách. Vyhradzujeme si právo tieto ceny upravovať v závislosti od požiadaviek trhu. Všetky ceny na e-shope sú úvádzné vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
"Akciové ceny" sú ceny označené zelenou farbou, zpravidla nižšie ako doporučené maloobchodné ceny za ktoré predávame svoj tovar po určitú vymedzenú dobu. Po uplynutí tejto doby sa akciová cena zmení na pôvodnú predajnú cenu.
"Zľavové ceny" sú ceny po zľave označené červenou farbou stojace vedľa prečiarknutej pôvodnej predajnej ceny.

Deadstock je kategória prostredníctvom ktorej sprostredkúvame predaj limitovaných tenisiek zo súkromných zbierok jednotlivcov. Tieto tenisky nie sú majetkom SNEAKER BARBER. Každá žiadosť o kúpu bude preposlaná na majiteľa tenisiek, ktorý Vás bude kontaktovať. Odoslaním žiadosti či už kliknutím na "Spýtať sa na cenu" alebo inou formou súhlasíte s poskytnutím Vašeho kontaktu majiteľovi tenisiek. Za tento tovar nenesieme žiadnu zodpovednosť a nevznikajú nám voči žiadným osobám obchodno - právne povinnosti.

 

OBJEDNANIE TOVARU
Z ponuky na e-shope si vyberiete tovar v požadovanom množstve a veľkosti, ktorý vložíte do nákupného košíka. Pred potvrdením objednávky zvolíte spôsob platby a doručenia.
Prijatie objednávky Vám potvrdíme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu so súhrnom objednávky čím vzniká kúpna zmluva. 
Pri zistení nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky nás bezodkladne informujte prostredníctvom e-mailu na info@sneakerbarber.com. V prípade, že na Vami objednanom tovare zistíme vady v dôsledku, ktorých nebude môžné tovar odoslať taktiež Vás bezdodkladne informujeme.

Voucher
je zľavový kupón, ktorý obsahuje unikátny kód vďaka ktorému môžete mať zľavu (v percentách alebo konkrétnej hodnote) z objednávky. Kód voucheru sa vkladá do kolonky "Vložiť kód voucheru" v Košíku. Pre uplatnenie je nutné kliknúť na tlačítko "Uložiť" hneď vedľa kolonky, kde ste vkladali kód.

 

 

DODANIE TOVARU
Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia platby alebo odo dňa prijatia objednávky v prípade dobierky. O odoslaní objednávky budete informovaný e-mailom.

Poštovné

Slovenská republika Česká republika Európska únia Svet
do 100 € nad 100 € do 150 € nad 150 € do 200 € nad 200 € do 200 € nad 200 €
3,50 €*/5,00 €** zadarmo 7,50 € zadarmo 9,00 € zadarmo 15,00 € zadarmo

* platba vopred (bankový prevod, platobná karta, PayPal)
** dobierka

Pri preberaní zásielky si skontrolujte obal či nie je viditeľne poškodený. Na tovar prevzatý v poškodenom obale nebude možné uplatniť reklamáciu na škodu spôsobenú týmto poškodením.
Za oneskorené alebo problémové dodanie zapríčinené Slovenskou poštou nenesieme žiadnu zodpovednosť budeme sa však snažiť byť nápomocný pri riešení tohoto problému.
Ak si tovar opakovane neprevezmete a budete žiadať o jeho opätovné expedovanie môžeme požadovať náklady na toto expedovanie.


SPÔSOB PLATBY
Bankovým prevodom pričom platba musí byť pripísaná na účet najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky inak bude objednávka zrušená. Pri platbe uveďte variabilný symbol objednávky pre jednoduchšiu identifikáciu platby.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve zaručuje, že vnútroštátne a cezhraničné platby vrámci Spoločenstva podliehajú rovankým pravidlám pokiaľ ide o bankové poplatky. Bližšie informácie Vám poskytne Vaša banka.

Cez službu PayPal www.paypal.com.

Na dobierku

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Objednávku mate právo zrušiť kedykoľvek pred expedovaním. Toto zrušenie musíte oznámiť e-mailom na info@sneakerbarber.com v ktorom uvedie číslo objednávky, ktorú si želá zrušiť.
V prípade, že ste už za objednávku zaplatili, bude Vám platba vrátená najneskôr do 5 pracovných dní prevodom na účet alebo cez PayPal. V prípade, že ste platili kartou budeme od Vás potrebovať číslo účtu pre vrátenie platby.

Bez udania dôvodu môžete odstúpiť od zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa § 12 ods. 1,2 zákona č. 108/2002 Z.z., ak sme včas a riadne splnili informačné povinnosti podľa § 10 tohto zákona.
V tomto prípade je nutné, aby ste nám tovar najneskôr do 14 pracovných dní odoslali. Podľa to z akej krajiny odosielate použite nasledované adresy:
Slovensko: Dáša Farkašová, Zvončeková 24, 83106, Bratislava
Česká rep. a iné : SNEAKER BARBER (Garage Store), Veverkova 6, 17100 Praha

Tovar musí byť vrátený nepoužívaný, nepoškodený, v pôvodnom stave a obale so všetkými visačkami.
Náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný.
Vyhradzujeme si právo na zrušenie objednávky v prípade, že na objednanom tovare zistíme neodstranitelné vady o čom Vás budeme bezodkladne informovať.

 

ZÁRUČNÁ DOBA
Na všetok objednaný tovar okrem tovaru v kategórii Deadstock je záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Záručným dokladom je Záručný list a faktúra alebo pokladničný doklad ktorý obdržíte spolu s tovarom.

Na tenisky v kategórii Deadstock sa záruka nevzťahuje, nie je možné ich reklamovať, ani vrátiť nakoľko nie sú majetkom SNEAKER BARBER.

 

VÝMENA, VRÁTENIE TOVARU A REKLAMÁCIA

Ak potrebujete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať kontaktujte nás emailom na info@sneakerbarber.com.
Do 14 pracovných dní od obržania tovaru môžete žiadať výmenu tovaru alebo tovar vrátiť bez udania dôvodu. Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť v závislosti od dostupnosti tovaru. V prípade opakovanej výmeny vrámci jednej objednávky máme právo žiadať náklady na opakované expedovanie tovaru.
Ostatné výmeny sú možné, iba na základe písomnej dohody.

Reklamovať môžete iba tovar preukazateľne zakúpený www.sneakerbarber.com .alebo osobne na predajni.
Tovar musí byť vrátený nepoužívaný, nepoškodený, v pôvodnom stave a obale so všetkými visačkami.
Náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný.

Vzhľadom k charakteru tovaru, ktorý je určený prevažne na voľný čas, do priaznivého počasia (pokial nie je v popise a záručnom liste uvedené inak) nebudú akceptované reklamácie ak je na prvý pohľad preukázateľné nevhodné používanie tovaru.
O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak.

 OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Zákonom.

Pri registrácii je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:
- meno a priezvisko
- presná adresa vrátane krajiny (fakturačna a dodacia adresa)
- e-mailová adresa (slúži na identifikáciu Zákazníka a komunikáciu s ním)
- telefón (slúži na rýchlejšiu komunikáciu a pre služby doručovacích spoločností)

Všetky potrebné údaje je možné meniť a aktualizovať po prihlásení do svojho konta.
Tieto informácie uchovávame v chránenej databáze, aby ste ich nemuseli nanovo vkladať pri každej návšteve e-shopu. Taktiež sú nutné pre náš účtovný a fakturačný program.
Žiadne informácie týkajúce sa Vašich peňažných účtov na e-shope nezadávate! Všetky platby sú realizované prostredníctvom a priamo na stránkach banky alebo PayPal.
Poskytnuté osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou spoločností, ktoré sa podielajú na vybavení Vašej objednávky (banka, PayPal, doručovacie spoločnosti, súdny znalec v prípade reklamácií).

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nám udeľujete súhlas so spracovaním spracovaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky.

NEWSLETTER
Ak chcete dostávať informácie o novinkách na našom e-shope zasielané e-mailom je potrebné zažiadať o zasielanie Newsletteru na www.sneakerbarber.com v spodnej časti stránky.
Ak budete chciet zrušiť zasielanie Newslleterov, požiadajte nás o tom e-mailom na info@sneakerbarber.com.

ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA
Upozorňujeme, že všetky informácie na e-shope môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia vrátane obchodných podmienok.
Potvrdením objednávky súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

Akékoľvek použitie obsahu e-shopu, predovšetkým kopírovanie obrázkov a textov bez písomného súhlasu je zakázané.

VÝMENA TOVARU A REKLAMÁCIA
Do 7 pracovných dní od obržania tovaru môžete žiadať výmenu tovaru za inú veľkosť alebo iný tovar. Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť v závislosti od dostupnosti tovaru. V prípade opakovanej výmeny vrámci jednej objednávky máme právo žiadať náklady na opakované expedovanie tovaru.
Ostatné výmeny sú možné, iba na základe písomnej dohody.

Reklamovať môžete iba tovar preukazateľne zakúpený na e-shope alebo Pop Up Store a úplne zaplatený.

Vzhľadom k charakteru tovaru, ktorý je určený prevažne na voľný čas, do priaznivého počasia (pokial nie je v popise a záručnom liste uvedené inak) nebudú akceptované reklamácie ak je na prvý pohľad preukázateľné nevhodné používanie tovaru.
O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak.
Formulár pre Výmenu/Vrátenie tovaru si môžete stihnúť tu vo formáte .xls alebo .pdf
Formulár pre Reklamáciu si môžete stihnúť tu vo formáte .xls alebo .pdf


O
Kontakt

© 2013-2014 Barber's

English (UK)Slovenčina